Hút Hầm Cầu Phú Lộc Tại HEPCO HUẾ – Địa Chỉ Tin Cậy

hút hầm cầu phú lộc

Huyện Phú Lộc, Huế được coi là địa điểm nóng, trong vấn đề vệ sinh môi trường. Tại đây cũng rất thường xuyên xảy ra tình trạng đường cống bị tắc nghẹt, đầy hầm cầu gây ra không ít khó khăn trong sinh hoạt cho người dân. Để giải quyết nhanh chóng nhất thì dịch […]